Biuro notarialne Gdańsk – notariusz Izabela Fal

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Izabelę Fal działa od 1999 roku w Gdańsku. Obsługujemy zarówno Klientów biznesowych i spółki, jak i instytucje publiczne oraz Klientów indywidualnych w zakresie świadczenia czynności notarialnych.

Zawód notariusza wymaga doskonałego przygotowania – zdobycie wymaganych kwalifikacji to długa droga. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, postępuje zgodnie z etyką zawodową i bezwzględnie przestrzega polskiego prawa. Nad działalnością notariuszy i przestrzeganiem przez nich obowiązków oraz norm etycznych czuwa odpowiednia Izba Notarialna, a także Krajowa Rada Notarialna.

Usługi notarialne w Gdańsku

Porada notarialna lub czynności notarialne są niezbędne w wielu istotnych sytuacjach życiowych, szczególnie zaś przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości, w przypadku przekazania darowizny lub sporządzenia testamentu. Notariusz poświadcza również zgodność kopii dokumentów z oryginałem oraz wydaje notarialne poświadczenie podpisu, które jest podstawą do stwierdzenia jego autentyczności. Sporządza też pełnomocnictwa notarialne, wypisy i odpisy dokumentów. Poświadczenie notarialne jest wymagane przy załatwianiu wielu spraw urzędowych i stanowi gwarancję prawidłowości i zgodności wykonywanych czynności z prawem.

Korzystanie z usług notarialnych wiąże się z opłatą. Koszty notarialne naliczane są w zależności od rodzaju czynności i np. wartości, na jaką opiewa akt notarialny, a maksymalna wartość tzw. taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W obliczeniu należnej opłaty, z uwzględnieniem podatków i opłat sądowych, może pomóc tak zwany kalkulator notarialny.

Kancelaria notarialna – kompleksowa pomoc notarialna

W celu uwierzytelnienia czy sporządzenia dowolnego dokumentu o mocy prawnej lub wykonania innych podobnych czynności należy zwrócić się o pomoc do notariusza. Biuro notarialne ma obowiązek prowadzić wszystkie wymagane czynności notarialne zgodnie z prawem i etyką zawodową.

Szczegółowych informacji na temat usług, które realizuje nasza kancelaria notarialna i naszej działalności udzielamy telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie.

Sporządzanie aktów notarialnych

więcej

Sporządzanie protestów weksli i czeków

więcej

Sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów

więcej

Sporządzanie projektów aktów

więcej

Jak do nas dojechać?