Usługi notarialne – Gdańsk

Notariusz zgodnie z prawem jest powołany do wykonywania czynności, którym strony zobowiązane są lub chcą nadać formę notarialną, czyli urzędową. Akty i umowy notarialne mają moc prawną i są dokumentami urzędowymi.

Akt notarialny

Kancelaria notarialna dokonuje następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych (m.in. umów: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, podziału spadku, ponadto testamentów, protokołów dziedziczenia, umów majątkowych),
 • sporządzanie poświadczeń (poświadczenia notarialne dotyczą między innymi podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentu z oryginałem),
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie projektów aktów (na żądanie stron),
 • sporządzanie innych czynności prawnych przewidzianych w ustawie o notariacie.

Opłaty notarialne – kancelaria notarialna Izabela Fal

Opłaty notarialne w zależności od charakteru przeprowadzanych czynności obejmować mogą:

 • wynagrodzenie notariusza (tzw. taksa notarialna),
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłatę sądową (np. za założenie księgi wieczystej lub dokonanie w niej wpisu).

W ustaleniu orientacyjnej kwoty opłat przed wizytą u notariusza może pomóc ogólnodostępny kalkulator opłat notarialnych. W celu uzyskania informacji na temat kosztów poszczególnych rodzajów usług należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.